StotterCafé Rotterdam 1 november 2018

Op de avond van donderdag 1 november was er weer een succesvolle editie. Ditmaal hadden we twee sprekers: Marieke Mooi en John Kagie. Al vlug na half 8 kwamen de eerste gasten binnen en toen het tijd was om te starten met het programma waren we met zijn achttienen. Het programma werd geopend door een ‘Hallo allemaal’ van Tom en een ‘Goedenavond allemaal’ van Pieter, waarna Pieter de gasten introduceerde. Marieke Mooi, studente logopedie en beginnend aan haar specialisatie tot stottertherapeute, vertelde over de ontwikkeling van een StotterApp die zij samen met een aantal medestudenten heeft bedacht. Het idee erachter is dat je met deze app gecombineerd met een Virtual Reality (VR) bril in allerlei spreeksituaties terecht kan komen. Aangezien deze app nog in de kinderschoenen staat wilde zij graag van het publiek input en commentaar ontvangen. De bedoeling is dat iedereen die stottert met behulp van deze app en de stottertherapeut zijn eigen oefenprogramma kan samenstellen. De cliënt kan zo bijvoorbeeld beginnen met de voor hem of haar eenvoudigste spreeksituaties en de moeilijkheidsgraad opbouwen.

 De presentatie werd afgesloten door middel van een interactief vragenrondje. Hier bleek dat de gasten enthousiast waren over de app. Er werden ideeën aangedragen, over de verdere ontwikkeling werd gebrainstormd en er werd zelfs gedacht aan het verkrijgen van subsidie om de StotterApp terealiseren. De tweede spreker was John Kagie. John is jarenlang de voorzitter van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes geweest. Hij vertelde dat hij op zijn zevenenveertigste in aanraking kwam met een internationale chatbox voor stotterende mensen. Hier was hij zo enthousiast over dat hij het idee aandroeg om iets vergelijkbaars op te richten voor enkel Nederlands publiek. Demosthenes vroeg hem al vlug plaats te nemen in het bestuur. Na een jaar kwam de voorzittersplek vacant, toen richtten alle ogen zich op hem en begon zijn voorzitterschap. In de loop van de jaren werden door Demosthenes diverse activiteiten op touw gezet zoals de Nieuwjaarswandeling, de verenigingsweekenden, zelfhulpgroepen, interculturele uitwisselingen en diverse workshopdagen zoals de ‘Spreken in het openbaar’ workshop, gepland op 24 november aanstaande. Tot slot noemde hij wel een punt van zorg. De vereniging is erg belangrijk, heeft ook voldoende fondsen om activiteiten en projecten te organiseren en subsidiëren maar is in ledenaantal de afgelopen jaren afgenomen. Na dit ‘officiële’ gedeelte en een bedankje van de organisatie was het tijd voor het gezellig samenzijn. Marieke Mooi zorgde voor zelfgebakken brownies en John Kagie trakteerde de aanwezigen op het eerste drankje. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 13 december!