StotterCafé Rotterdam 20 juni 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 20 juni was er weer een StotterCafé. Ditmaal was Dennis Ensing onze gastspreker. Tegen achten waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Dennis begon zijn presentatie met een video-opname waarin hij zichzelf stotterend voorstelt aan het begin van de Del Ferro cursus. Het verschil in zijn houding en gezichtsuitdrukking in vergelijking met hoe hij zich de rest van de avond presenteerde was duidelijk zichtbaar. Na het vertonen van dit videofragment vertelde hij dit niet aan veel mensen te laten zien omdat het nogal persoonlijk en voor hem confronterend is. Hierna had hij het onder andere over zijn jeugd, basis- en middelbare schooltijd waarin hij regelmatig gepest werd met zijn stotteren. Maar hij was, zo zei hij, sterk genoeg om voor zichzelf op te komen en niet onder het pesten te lijden. Zijn vervolgstudie, officieel Logistiek en Economie, noemde hij Economie en Logistiek omdat Dennis de ‘L’ altijd lastig vond om uit te spreken. Tijdens de studie had hij periodes waarin zijn stotteren hem weinig belemmerde, maar er waren ook periodes dat het stotteren erg op de voorgrond trad. Dit deed hem besluiten te gaan zoeken naar een oplossing. Hij kwam op een gegeven moment bij Del Ferro terecht en dit bleek voor hem een uitkomst te zijn.

Na zijn traject als Del Ferro cursist voelde hij de behoefte andere stot-terende mensen te willen helpen. Daarom heeft hij besloten zich bij Del Ferro aan te sluiten en is hij daar nu, met veel plezier, werk-zaam als docent in opleiding. Hij vervolgde zijn verhaal met een ver-gelijking tussen de Del Ferro cursus en stottertherapieën. Dennis heeft zichtbaar gemaakt dat er veel over-eenkomsten zijn. Bij beiden is het de bedoeling dat de cliënt alles wat hij leert in de dagelijkse spreek-situaties gaat toepassen en zichzelf blijft uitdagen door uitdagende situaties op te zoeken. Zo moest Dennis tijdens de cursus al naar een drukke Mc Donald’s in Amsterdam om een Mc Flurry M&M’s te bestellen. Dit vond hij aanvankelijk erg spannend, maar naarmate hij het meerdere keren deed, verminderde de spanning. Uiteraard zijn er ook verschillen. Het grootste verschil is dat Del Ferro uitgaat van een fysieke oorzaak van het stotteren (het stotend bewegende middenrif) terwijl stottertherapieën uitgaan van een oorzaak in de hersenen.

Del Ferro heeft in de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt. Dit werd onder andere ingegeven door ervaringen van cliënten. Zo gaat Del Ferro uit van één behandelmethode, maar kijkt nu wel meer naar de individuele persoon. Ook is er een psychotherapeut in dienst genomen die zich onder andere met de verdiepingscursus en de nazorg bezig houdt.

In het tweede deel van de avond werd aan de gasten gevraagd door middel van Post-It’s antwoord te geven op drie vragen, opgesteld door de organisatie. De eerste vraag luidde: ‘Wat heb je ondernomen om je houding t.o.v. je spreken of je spreken zelf te verbeteren?’. Als antwoorden kwamen vanzelf-sprekend het bezoeken van logopedisten en stotter-therapieën. Er kwam ook naar voren dat men naar mogelijkheden zocht om uitdagingen aan te gaan waaronder het bezoeken van het StotterCafé, lid worden van verenigingen, organiseren van activiteiten en presentaties geven over stotteren en in het algemeen meer van je te laten horen. Velen zochten ook naar contact met andere stotterende mensen.

De tweede vraag luidde: ‘Welke therapieën heb je gevolgd en wat heeft het je gebracht?’. Als antwoord kregen we onder andere logopedie, de stottertherapie in het Erasmus MC en Stottercentrum Rotterdam, de Doetinchemse methode, de Hausdörfer methode en de Del Ferro cursus. Naast deze cursussen die zich direct richten op het stotteren werden ook Hypnose, Mindtuning, heilgymnastiek en Mensendieck. Wat het de gasten gebracht heeft, was zeer wisselend. Er werd gesproken over een verbeterde houding ten opzichte van het spreken, meer rust, een vloeiendere spraak (soms tijdelijk) en acceptatie. Aan de andere kant was er te lezen dat de opbrengst ook kan zijn: het gevoel dat stotteren niet oké is, verwarring, kramp, boosheid en frustratie.

De derde vraag luidde: ‘Wat zijn jouw meest vooraanstaande verwachtingen bij het starten van een stottertherapie?’. Het meest in het oog springende antwoord was: ‘Een oplossing!’, kort maar krachtig. Dit leidde tot een discussie over wat deze oplossing precies is. Dit verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de persoonlijkheid. De één streeft naar vloeiend spreken, de ander naar acceptatie, meer zelfvertrouwen of voor grote groepen zelfverzekerd overkomen. Een mooi antwoord was ook: ‘Doen wat ik graag wil doen in mijn leven. In contact komen met mijzelf en de ander zonder dat mijn spreken daarbij stoort.’

Na dit tweede gedeelte werd de avond afgesloten met een dankwoord aan Dennis Ensing. Fijn dat er deze avond ook weer veel gasten waren die enthousiast luisterden, meededen en zich open stelden.

Deze editie op 20 juni vormde het slot van het seizoen 2018 – 2019. In september / oktober zal het nieuwe seizoen van start gaan. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail (stottercaferotterdam@gmail.com), door te appen naar 0657219400 of door te bellen naar Pieter Groen (0703543054). U bent ook van harte welkom in de StotterCafé groepsapp (0657219400).

Met vriendelijke groet,
Tom Wittebrood en Pieter Groen