StotterCafé Rotterdam 17 oktober 2019

Hallo allemaal!

Op de 17e van oktober 2019 ging ons 15e seizoen van start en daarmee vierden wij deze avond ons 3e lustrum! Dit moest gevierd worden, daarom was er voor al onze gasten een drankje en een lekkere punt appeltaart van de echte Scheveningse banketbakker op de Frederik Hendriklaan. Bij binnenkomst ontving elke gast een lot waarmee een VVV-bon van €25,- te winnen viel.

Na dit machtig mooie begin van deze avond togen wij naar onze favoriete zaal, alwaar Joris Casterman al in spanning op ons zat te wachten. Joris is het brein achter Whispp, in een boeiende presentatie vertelde hij op een enerverende en heldere manier enthousiast over de mogelijkheden van deze app en de ontwikkeling ervan.

In de toekomst zullen gebruikers van deze app fluisterend kunnen telefoneren waarbij de app hun fluisterstem in realtime omzet naar een normaal volume in hun eigen stemgeluid. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 85 % van de mensen die stotteren min of meer vloeiend zijn wanneer zij fluisteren. Hierbij is Whispp niet bedoeld als wondermiddel om nooit meer te stotteren, maar als hulpmiddel in die situaties waar het voor iemand die stottert goed voelt en helpt.

In zijn presentatie sprak Joris over het idee achter Whispp, de voorbereidende onderzoeken, de vorderingen in de ontwikkeling tot op heden en het vervolg hierop. Voor de verdere ontwikkeling zijn mensen nodig die willen toetreden tot een pilotgroep om de huidige staat van Whispp te testen, hun ervaringen in het gebruik te delen en aan- en opmerkingen te maken. Op de presentatie en uitnodiging om toe te treden tot de pilotgroep werd enthousiast, maar door enkele ook kritisch gereageerd.

In de toekomst biedt de software achter Whispp wellicht ook nog vele andere mogelijkheden. Zoals het gebruik door mensen wier stembanden zijn aangetast, of zij die lijden aan ALS of Parkinson. Whispp zou ook ingezet kunnen worden in situaties waarin op normaal volume telefoneren storend is. Denk hierbij aan bellen op een open kantoorunit of in een trein.

Aan het eind van de avond was een aantal mensen ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om mee te werken in de verdere ontwikkeling van Whispp. Zij gaven zich op voor deelname aan de pilotgroep. Ook mensen die niet stotteren kunnen helpen in de ontwikkeling van Whispp door hun stemgeluid te doneren aan de hand van enkele uitgesproken zinnen. Zij zouden ook gebeld kunnen worden door diegenen die de app gebruiken.

Ook organisatoren Tom en Pieter gaven zich op en bezoeken binnenkort Joris en zijn team om te starten met opnames voor een toekomstige documentaire omtrent Whispp. Aan het eind van de avond zei Joris dat hij het leuk vindt om volgend seizoen nogmaals te komen vertellen over de ontwikkelingen gedurende het dan afgelopen jaar.

De avond werd besloten met de verloting van de VVV-bon, deze werd gewonnen door Nicole. Zij gaf hem door aan Ariana als dank voor de toekomstige oprichting van StotterCafé Utrecht. Zoals gebruikelijk bleven velen nog napraten onder het genot van een drankje.

De volgende editie staat gepland voor 12 december, houd hiervoor uw mail, Facebook en de website in de gaten!