StotterCafé Rotterdam 6 februari 2020

Op 6 februari is Tom de Beer komen spreken bij StotterCafé Rotterdam. Tom is komen spreken over zijn ervaringen met zijn stotteren en hoe het McGuire programma zijn leven veranderde. Tom zijn verhaal was open, mooi om naar te luisteren.

Na Tom zijn verhaal kwam er een leuk gesprek in de groep. Er kwamen dingen aan bod die iedereen weer tot nadenken zette. Duidelijk werd toch wederom dat ieder die stottert zijn eigen reis hierin maakt. Voor de 1 is het belangrijk om zichzelf te zijn mét stotteren. Terwijl voor de andere een techniek weer een uitkomst kan zijn.   

Al met al een hele geslaagde avond. Zien we jou de volgende keer?

StotterCafé Rotterdam 17 oktober 2019

Hallo allemaal!

Op de 17e van oktober 2019 ging ons 15e seizoen van start en daarmee vierden wij deze avond ons 3e lustrum! Dit moest gevierd worden, daarom was er voor al onze gasten een drankje en een lekkere punt appeltaart van de echte Scheveningse banketbakker op de Frederik Hendriklaan. Bij binnenkomst ontving elke gast een lot waarmee een VVV-bon van €25,- te winnen viel.

Na dit machtig mooie begin van deze avond togen wij naar onze favoriete zaal, alwaar Joris Casterman al in spanning op ons zat te wachten. Joris is het brein achter Whispp, in een boeiende presentatie vertelde hij op een enerverende en heldere manier enthousiast over de mogelijkheden van deze app en de ontwikkeling ervan.

In de toekomst zullen gebruikers van deze app fluisterend kunnen telefoneren waarbij de app hun fluisterstem in realtime omzet naar een normaal volume in hun eigen stemgeluid. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 85 % van de mensen die stotteren min of meer vloeiend zijn wanneer zij fluisteren. Hierbij is Whispp niet bedoeld als wondermiddel om nooit meer te stotteren, maar als hulpmiddel in die situaties waar het voor iemand die stottert goed voelt en helpt.

In zijn presentatie sprak Joris over het idee achter Whispp, de voorbereidende onderzoeken, de vorderingen in de ontwikkeling tot op heden en het vervolg hierop. Voor de verdere ontwikkeling zijn mensen nodig die willen toetreden tot een pilotgroep om de huidige staat van Whispp te testen, hun ervaringen in het gebruik te delen en aan- en opmerkingen te maken. Op de presentatie en uitnodiging om toe te treden tot de pilotgroep werd enthousiast, maar door enkele ook kritisch gereageerd.

In de toekomst biedt de software achter Whispp wellicht ook nog vele andere mogelijkheden. Zoals het gebruik door mensen wier stembanden zijn aangetast, of zij die lijden aan ALS of Parkinson. Whispp zou ook ingezet kunnen worden in situaties waarin op normaal volume telefoneren storend is. Denk hierbij aan bellen op een open kantoorunit of in een trein.

Aan het eind van de avond was een aantal mensen ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om mee te werken in de verdere ontwikkeling van Whispp. Zij gaven zich op voor deelname aan de pilotgroep. Ook mensen die niet stotteren kunnen helpen in de ontwikkeling van Whispp door hun stemgeluid te doneren aan de hand van enkele uitgesproken zinnen. Zij zouden ook gebeld kunnen worden door diegenen die de app gebruiken.

Ook organisatoren Tom en Pieter gaven zich op en bezoeken binnenkort Joris en zijn team om te starten met opnames voor een toekomstige documentaire omtrent Whispp. Aan het eind van de avond zei Joris dat hij het leuk vindt om volgend seizoen nogmaals te komen vertellen over de ontwikkelingen gedurende het dan afgelopen jaar.

De avond werd besloten met de verloting van de VVV-bon, deze werd gewonnen door Nicole. Zij gaf hem door aan Ariana als dank voor de toekomstige oprichting van StotterCafé Utrecht. Zoals gebruikelijk bleven velen nog napraten onder het genot van een drankje.

De volgende editie staat gepland voor 12 december, houd hiervoor uw mail, Facebook en de website in de gaten!

StotterCafé Rotterdam 20 juni 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 20 juni was er weer een StotterCafé. Ditmaal was Dennis Ensing onze gastspreker. Tegen achten waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Dennis begon zijn presentatie met een video-opname waarin hij zichzelf stotterend voorstelt aan het begin van de Del Ferro cursus. Het verschil in zijn houding en gezichtsuitdrukking in vergelijking met hoe hij zich de rest van de avond presenteerde was duidelijk zichtbaar. Na het vertonen van dit videofragment vertelde hij dit niet aan veel mensen te laten zien omdat het nogal persoonlijk en voor hem confronterend is. Hierna had hij het onder andere over zijn jeugd, basis- en middelbare schooltijd waarin hij regelmatig gepest werd met zijn stotteren. Maar hij was, zo zei hij, sterk genoeg om voor zichzelf op te komen en niet onder het pesten te lijden. Zijn vervolgstudie, officieel Logistiek en Economie, noemde hij Economie en Logistiek omdat Dennis de ‘L’ altijd lastig vond om uit te spreken. Tijdens de studie had hij periodes waarin zijn stotteren hem weinig belemmerde, maar er waren ook periodes dat het stotteren erg op de voorgrond trad. Dit deed hem besluiten te gaan zoeken naar een oplossing. Hij kwam op een gegeven moment bij Del Ferro terecht en dit bleek voor hem een uitkomst te zijn.

Na zijn traject als Del Ferro cursist voelde hij de behoefte andere stot-terende mensen te willen helpen. Daarom heeft hij besloten zich bij Del Ferro aan te sluiten en is hij daar nu, met veel plezier, werk-zaam als docent in opleiding. Hij vervolgde zijn verhaal met een ver-gelijking tussen de Del Ferro cursus en stottertherapieën. Dennis heeft zichtbaar gemaakt dat er veel over-eenkomsten zijn. Bij beiden is het de bedoeling dat de cliënt alles wat hij leert in de dagelijkse spreek-situaties gaat toepassen en zichzelf blijft uitdagen door uitdagende situaties op te zoeken. Zo moest Dennis tijdens de cursus al naar een drukke Mc Donald’s in Amsterdam om een Mc Flurry M&M’s te bestellen. Dit vond hij aanvankelijk erg spannend, maar naarmate hij het meerdere keren deed, verminderde de spanning. Uiteraard zijn er ook verschillen. Het grootste verschil is dat Del Ferro uitgaat van een fysieke oorzaak van het stotteren (het stotend bewegende middenrif) terwijl stottertherapieën uitgaan van een oorzaak in de hersenen.

Del Ferro heeft in de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt. Dit werd onder andere ingegeven door ervaringen van cliënten. Zo gaat Del Ferro uit van één behandelmethode, maar kijkt nu wel meer naar de individuele persoon. Ook is er een psychotherapeut in dienst genomen die zich onder andere met de verdiepingscursus en de nazorg bezig houdt.

In het tweede deel van de avond werd aan de gasten gevraagd door middel van Post-It’s antwoord te geven op drie vragen, opgesteld door de organisatie. De eerste vraag luidde: ‘Wat heb je ondernomen om je houding t.o.v. je spreken of je spreken zelf te verbeteren?’. Als antwoorden kwamen vanzelf-sprekend het bezoeken van logopedisten en stotter-therapieën. Er kwam ook naar voren dat men naar mogelijkheden zocht om uitdagingen aan te gaan waaronder het bezoeken van het StotterCafé, lid worden van verenigingen, organiseren van activiteiten en presentaties geven over stotteren en in het algemeen meer van je te laten horen. Velen zochten ook naar contact met andere stotterende mensen.

De tweede vraag luidde: ‘Welke therapieën heb je gevolgd en wat heeft het je gebracht?’. Als antwoord kregen we onder andere logopedie, de stottertherapie in het Erasmus MC en Stottercentrum Rotterdam, de Doetinchemse methode, de Hausdörfer methode en de Del Ferro cursus. Naast deze cursussen die zich direct richten op het stotteren werden ook Hypnose, Mindtuning, heilgymnastiek en Mensendieck. Wat het de gasten gebracht heeft, was zeer wisselend. Er werd gesproken over een verbeterde houding ten opzichte van het spreken, meer rust, een vloeiendere spraak (soms tijdelijk) en acceptatie. Aan de andere kant was er te lezen dat de opbrengst ook kan zijn: het gevoel dat stotteren niet oké is, verwarring, kramp, boosheid en frustratie.

De derde vraag luidde: ‘Wat zijn jouw meest vooraanstaande verwachtingen bij het starten van een stottertherapie?’. Het meest in het oog springende antwoord was: ‘Een oplossing!’, kort maar krachtig. Dit leidde tot een discussie over wat deze oplossing precies is. Dit verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de persoonlijkheid. De één streeft naar vloeiend spreken, de ander naar acceptatie, meer zelfvertrouwen of voor grote groepen zelfverzekerd overkomen. Een mooi antwoord was ook: ‘Doen wat ik graag wil doen in mijn leven. In contact komen met mijzelf en de ander zonder dat mijn spreken daarbij stoort.’

Na dit tweede gedeelte werd de avond afgesloten met een dankwoord aan Dennis Ensing. Fijn dat er deze avond ook weer veel gasten waren die enthousiast luisterden, meededen en zich open stelden.

Deze editie op 20 juni vormde het slot van het seizoen 2018 – 2019. In september / oktober zal het nieuwe seizoen van start gaan. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail (stottercaferotterdam@gmail.com), door te appen naar 0657219400 of door te bellen naar Pieter Groen (0703543054). U bent ook van harte welkom in de StotterCafé groepsapp (0657219400).

Met vriendelijke groet,
Tom Wittebrood en Pieter Groen

StotterCafé Rotterdam 2 mei 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 2 mei was er weer een StotterCafé. Ditmaal kwam Boyan Ephraim, onder andere bekend als nieuwslezer bij TV West en de voice-over bij het RTL nieuws. Tegen achten waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Het programma werd gestart met een korte ontspanningsoefening die ons werd gegeven door Pieter Groen. Hierna was het woord aan Boyan. Hij wilde graag eerst nader kennismaken met de gasten en stelde een voorstelronde voor. Alle gasten deden hier enthousiast aan mee en vertelde onder andere wat voor hen het belang van het StotterCafé is. Daarna begon Boyan zijn verhaal en vertelde dat hij tijdens de basisschool en middelbare school stotterde en daar ook mee gepest werd. Desondanks volgde hij toch zijn ambitie de journalistiek in te gaan. Al op jonge leeftijd nam hij samen met vriendjes journaal- en weerberichten op en na schooltijd kon hij uren kijken naar nieuwsbulletins op RTL Z. Hiermee begon zijn droom om ooit nieuwslezer bij een TV- of radiozender te worden. Deze droom kwam uit toen hij op negentienjarige leeftijd de jongste nieuwslezer van Nederland was.

Boyan deed zijn verhaal zittend aan tafel waardoor er in ongedwongen sfeer een gesprek en discussie ontstond tussen hem en de gasten. Hij benadrukte dat als je een ambitie hebt, je die moet volgen ondanks het feit dat je geconfronteerd kan worden met belemmeringen. Boyan liet de gasten ook enkele fragmenten van tv en radio uitzendingen zien en horen. Hierbij viel het op dat Boyan niet stottert. Zijn verklaring hiervoor is dat hij tijdens live opnames totaal gefocust is op de taal, de intonatie, de klank van zijn stem, de tekst en het voorlezen hiervan. De gasten aan tafel praatten gedurende de avond enthousiast mee, stelde vragen en spraken hun bewondering uit voor wat het succes dat Boyan reeds heeft behaald.

Na dit ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor een spelletje en bleven de gasten napraten onder het genot van een drankje. Al met al weer een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 20 juni. Tijdens deze editie komt Dennis Ensing vertellen over zijn stotterverleden, zijn Del Ferro traject als cursist, zijn nieuwe werk en missie bij Del Ferro en de veranderingen binnen Del Ferro door de jaren heen. Het zal de laatste editie van dit seizoen zijn. Wij willen Boyan Ephraim graag bedanken voor de invulling van de avond. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail (stottercaferotterdam@gmail.com), door te appen naar 0657219400 of door te bellen naar Pieter Groen (0703543054). U bent ook van harte welkom in de StotterCafé groepsapp (0657219400).

Met vriendelijke groet,
Pieter Groen en Tom Wittebrood

Vind ons op:
Facebook            StotterCafé Rotterdam
Website              stottercafe.eu

StotterCafé Rotterdam 21 maart 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 21 maart was er weer een StotterCafé. Ditmaal kwam Marcel de Jong, haptotherapeut en fysio-/manueeltherapeut bij Admotio, spreken over haptonomie en gaf hij een interactieve workshop ter afsluiting. Tegen achten waren we met een groep van 12 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Marcel zijn presentatie ging over de vraag wat Haptonomie is en wat je ermee kan. Haptonomie betekent: de wet van het voelen. Voelen doe je natuurlijk met de huid, maar voelen is ook iets wat binnenin je zit en de ervaring die je hebt als je je richt op de omgeving. Je kunt met de huid voelen dat iets hard of zacht is, binnenin je lichaam ervaar je gevoelens als bang, blij of boos. Deze gevoelens hebben weer een relatie met hoe je je gedraagt. Daarnaast “voel” je ook je omgeving. Dit bemerkten we al aan het begin van de presentatie, toen Marcel ons vroeg met de stoelen wat naar voren te komen, waardoor de afstand tussen hem en het publiek verkleinde en het gevoel voor de omgeving meteen veranderde.

Vaak zijn we ons niet bewust van alles wat met gevoel te maken heeft, haptonomie heeft onder andere te maken met het je bewust worden van je gevoel en daarover na te denken, het binnen te laten komen. Dit verduidelijkte Marcel met het voorbeeld van iemand die op maandagmorgen op het werk moe is en sloffend en gebogen de dag doorbrengt, zich niet snel beter zou gaan voelen. Dit leidde tot de vraag of je door het dan aannemen van een andere houding, je beter zou kunnen gaan voelen.

Een opmerking van één van de gasten was dat het spreken voor een groep, het geven van een presentatie voor veel negatieve gevoelens kan zorgen. Als je eenmaal in die situatie verkeert is het lastig je zelf weer op te pakken. Belangrijk is dan misschien na afloop die gevoelens nog eens door te lopen en je af te vragen of je je beter zou voelen als je weggelopen was voor de presentatie. Dit laatste was aanleiding voor een korte discussie waarin ook werd aangegeven dat je, als je je echt niet fijn en op je plaats voelt in een situatie, best weg kunt gaan. De wereld draait gewoon door en weinigen zullen je daarom veroordelen. Marcel gaf zelf ook aan tijdens zijn werk zich weleens even terug te trekken om even later weer door te gaan.

Belangrijke boodschap is dat ieder mens anders denkt, voelt en doet en dat in principe niets fout is. Het voerde te ver om in dit verslag de hele presentatie weer te geven.

Na de presentatie was er tijd voor een aantal oefeningen. We stonden in een ruime kring en moesten steeds een stap naar het midden doen. Hierdoor werd de kring kleiner en je gevoel voor de omgeving en je kringgenoten verandert. Sommigen vonden het prettig, anderen wilden liever een stapje terug. In een oefening werden we gewaar van het gevoel in ons lichaam in een soort van ontspanningsoefening. Met dat “in je zelf gekeerde” gevoel moesten we door de zaal lopen, eerst zonder contact te maken, daarna door zonder woorden contact te maken en tot slot een hand te geven aan diegene die je tegenkwam. Je voelt en ervaart de verschillende manieren van handen die je krijgt, terwijl er ook waren die zich juist heel bewust waren van de hand die ze gaven.

De oefening hierna bestond uit het in tweetallen rondlopen, zonder elkaar vast te houden of met elkaar te spreken. Bijzonder is dan te merken dat je ook zonder woorden op gevoel samen dezelfde route kiest. Wie leidt dan wie? Tot slot liepen we in tweetallen hand in hand, iets wat je in het dagelijkse leven niet vaak doet. Er waren er die zich er prettig bij voelden, maar dat was niet bij iedereen zo.

Na dit ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor het gezellig samenzijn. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 2 mei. Dan zal Boyan Ephraim, onder andere nieuwslezer bij TV West, zijn verhaal en ervaringen met zijn stotteren vertellen.

Wij willen Marcel de Jong en het Stottercentrum Rotterdam graag bedanken voor het invulling geven aan deze editie van 21 maart 2019! Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail of door deel te nemen aan de StotterCafé groepsapp (+31657219400).

Met vriendelijke groet,
Pieter Groen Tom Wittebrood

Vind ons op:

Facebook StotterCafé Rotterdam

Website stottercafe.eu

StotterCafé Rotterdam 24 januari 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 24 januari 2019 was er weer een StotterCafé. Ditmaal hadden we regisseur Sophie van de Pol uitgenodigd om haar recente korte fictie film ‘Fucking Cola’ te vertonen. Al vlug na half 8 bleek de opkomst groter te worden dan enige opkomst in de geschiedenis van het StotterCafé Rotterdam. Tegen achten waren we met een groep van 25, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Na een gezamenlijke en verwelkomende ‘Hallo allemaal’ van Pieter en Tom introduceerde Pieter onze gast Sophie van de Pol aan het publiek en gaf Sophie een korte introductie van haarzelf. Vervolgens werd de film gestart, deze werd groot geprojecteerd op een scherm waardoor de film erg goed tot zijn recht kwam.  De film gaat over de stotterende tiener Stef. Op de verjaardag van zijn oma wil hij graag over zijn studie vertellen, maar komt hij niet aan het woord. Hier is hij helemaal klaar mee en laat tot ieders verrassing ditmaal wel van zich horen! Meer willen wij inhoudelijk niet over ‘Fucking Cola’ schrijven omdat het een uitstekende en duidelijk sprekende film is die gezien moet worden door iedereen met een stotter of die belangstelling heeft voor stotteren!  De film zal binnenkort tegen een prijs van 5,- te downloaden zijn.

Dat het een uitstekend geregisseerde film is werd door het gehele publiek beaamd. Onze gast Berry zei zelf ook  de voor hem nog bekende spanning te ervaren op de momenten dat Stef in de film flink aan het stotteren was. Hieruit blijkt hoe goed Stef (Joes Brauers) het stotteren en de daarbij horende spanningen wist te imiteren.

Vervolgens ging het interview met Sophie van start. Van te voren zijn er 25 vragen opgesteld om Sophie ons veel te laten vertellen over zichzelf in het kader van haar beroep als filmmaker en over hoe ‘Fucking Cola’ tot stand is gekomen. Mede door het enthousiasme waarmee Pieter de vragen stelde en Sophie zijn vragen beantwoordde was het erg leuk om naar te kijken en te luisteren. ‘Fucking Cola’ is een film waar veel kleine details in zijn verwerkt die je niet direct zullen opvallen en de film extra interessant maken om meerdere keren te bekijken.

Na het afronden van het interview is er tijd ingepland voor Valerio Rapicavoli om zijn talent en excellente creatieve vaardigheden met ons te delen. Dit had hij graag al willen doen tijdens de vorige editie maar was toen helaas verhinderd. Valerio is in staat tot het maken van prachtige en verbazingwekkend realistische tekeningen waarvoor hij voornamelijk gebruikt maakt van grijstinten. Hij vertelde dat hij zich deze vaardigheden zelf had aangeleerd en al op jonge leeftijd met zijn oma aan het tekenen was. Nu, tegen de 20 jaar, is hij klaar om zelf tekencursussen te gaan geven en neemt hij tegen betaling opdrachten aan.

Vervolgens werd het hoofdprogramma afgesloten met Levend Vier op een Rij. Bij dit spel is het de bedoeling om als eerste vier op een rij te krijgen op een formulier waarbij de hokjes zijn ingevuld met vragen als; ‘Heeft geen broers of zussen’ , ‘Heeft de McGuire therapie gevolgd’ , ‘Is buiten Europa geweest’. Hierbij was het dus de bedoeling iemand in de zaal te vinden die hieraan voldoet, door elkaar ernaar te vragen. Met de ruime opkomst was het spel veel leuker dan tijdens de introductie ervan tijdens de vorige editie en blijkt het een erg leuke afsluiting van een programma.

Na dit ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor het gezellig samenzijn. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 14 of 21 maart. Over de invulling van deze avonden hoort u zo spoedig mogelijk. Heeft u ideeën, dan  mag u deze delen via de mail of door deel te nemen aan de StotterCafé groepsapp (+31657219400).

Met vriendelijke groet,

Pieter Groen Tom Wittebrood

Vind ons op:

Facebook            StotterCafé Rotterdam

Website              stottercafe.eu

StotterCafé Rotterdam 13 december 2018

Op donderdag 13 december was er weer een StotterCafé. Zoals verspreid via onze Facebook en de website stottercafe.eu hebben we deze avond ingevuld met een talentenshow en een pub quiz. Tegen onze verwachting in trok de avond slechts 6 bezoekers, maar desondanks was een gezellige en geslaagde avond. Het programma werd geopend met een ‘Hallo allemaal’ van Tom en een ‘Goedenavond allemaal’ van Pieter, waarna er werd gestart met de talentenshow.

Tom is tijdens zijn studie gestart met het maken van filmpjes van allerlei projecten en activiteiten. Het maken van filmpjes beschouwt hij als een leuke hobby voor in de avonduren en de weekenden. In het afgelopen jaar is hij ook gestart met het maken van videoverslagen van de door Demosthenes georganiseerde activiteiten. Zo heeft hij recent een video gemaakt van het verenigingsweekend in Oktober. Bij de vereniging zijn ze erg blij met dit initiatief. De video zag er dan ook erg mooi uit en gaf een duidelijk beeld van het weekend. Ook heeft hij zich tijdens zijn studie ontwikkeld in het maken van animatie filmpjes met 3D modellen. De voorbeelden die hij daarvan liet zien zagen er ook erg leuk uit.

Kim wilde graag iets over haar hobby vertellen. Kim verzamelt namelijk barbiepoppen, ze vertelde enthousiast over hoe haar liefde voor deze poppen is ontstaan en dat haar collectie inmiddels uit enkele honderden unieke poppen bestaat. Ze had ook een paar barbies meegenomen en bracht met haar verhaal de aanwezige Nicole terug naar haar jeugd. Alle aanwezige vonden Kim haar verhaal erg leuk en we zijn blij dat ze haar hobby heeft willen delen met ons.

Vervolgens was het tijd voor de pub quiz met de aan stotterende gerelateerde vragen. De organisatie dacht van te voren dat de vragen wat aan de eenvoudige kant waren, maar de zaal bleek ze moeilijker te vinden dan verwacht. De aanwezige Elle startte sterk met zijn antwoorden op vragen als wanneer de vereniging Demosthenes is opgericht en waarde afkorting VHV, de naam van het eerste verenigingsblad, voor staat. Toen we aankwamen bij de vragen over de bekende Nederlanders begon Kim aan haar inhaalactie. Maar uiteindelijk is de appeltaart welverdiend gewonnen door Nicole die de antwoorden wist op vragen als wat de hoofdkenmerken zijn van afasie en hoe het spraakcentrum van de mens heet.

Het programma werd afgesloten met Levend Vier op een Rij. Bij dit spel is het de bedoeling om als eerste vier opeen rij te krijgen op een formulier waarbij de hokjes zijn ingevuld met vragen als; ‘Heeft geen broers of zussen’ , ‘Heeft de McGuire therapie gevolgd’ , ‘Doet aan fitness’. Hierbij was het dus de bedoeling iemand in de zaal te vinden die hieraan voldoet, door elkaar ernaar te vragen. Vanwege de geringe opkomst was het vinden van een vier op een rij wel wat lastiger, maar het is een leuke afsluiter gebleken.

Na dit ‘officiële’ gedeelte washet tijd voor het gezellig samenzijn. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 24 januari en 7 maart. Over de invulling van deze avonden hoort u zo spoedig mogelijk. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail of door deel te nemen aan de StotterCafé groepsapp (+31657219400).

Met vriendelijke groet,

Pieter Groen Tom Wittebrood

StotterCafé Rotterdam 1 november 2018

Op de avond van donderdag 1 november was er weer een succesvolle editie. Ditmaal hadden we twee sprekers: Marieke Mooi en John Kagie. Al vlug na half 8 kwamen de eerste gasten binnen en toen het tijd was om te starten met het programma waren we met zijn achttienen. Het programma werd geopend door een ‘Hallo allemaal’ van Tom en een ‘Goedenavond allemaal’ van Pieter, waarna Pieter de gasten introduceerde. Marieke Mooi, studente logopedie en beginnend aan haar specialisatie tot stottertherapeute, vertelde over de ontwikkeling van een StotterApp die zij samen met een aantal medestudenten heeft bedacht. Het idee erachter is dat je met deze app gecombineerd met een Virtual Reality (VR) bril in allerlei spreeksituaties terecht kan komen. Aangezien deze app nog in de kinderschoenen staat wilde zij graag van het publiek input en commentaar ontvangen. De bedoeling is dat iedereen die stottert met behulp van deze app en de stottertherapeut zijn eigen oefenprogramma kan samenstellen. De cliënt kan zo bijvoorbeeld beginnen met de voor hem of haar eenvoudigste spreeksituaties en de moeilijkheidsgraad opbouwen.

 De presentatie werd afgesloten door middel van een interactief vragenrondje. Hier bleek dat de gasten enthousiast waren over de app. Er werden ideeën aangedragen, over de verdere ontwikkeling werd gebrainstormd en er werd zelfs gedacht aan het verkrijgen van subsidie om de StotterApp terealiseren. De tweede spreker was John Kagie. John is jarenlang de voorzitter van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes geweest. Hij vertelde dat hij op zijn zevenenveertigste in aanraking kwam met een internationale chatbox voor stotterende mensen. Hier was hij zo enthousiast over dat hij het idee aandroeg om iets vergelijkbaars op te richten voor enkel Nederlands publiek. Demosthenes vroeg hem al vlug plaats te nemen in het bestuur. Na een jaar kwam de voorzittersplek vacant, toen richtten alle ogen zich op hem en begon zijn voorzitterschap. In de loop van de jaren werden door Demosthenes diverse activiteiten op touw gezet zoals de Nieuwjaarswandeling, de verenigingsweekenden, zelfhulpgroepen, interculturele uitwisselingen en diverse workshopdagen zoals de ‘Spreken in het openbaar’ workshop, gepland op 24 november aanstaande. Tot slot noemde hij wel een punt van zorg. De vereniging is erg belangrijk, heeft ook voldoende fondsen om activiteiten en projecten te organiseren en subsidiëren maar is in ledenaantal de afgelopen jaren afgenomen. Na dit ‘officiële’ gedeelte en een bedankje van de organisatie was het tijd voor het gezellig samenzijn. Marieke Mooi zorgde voor zelfgebakken brownies en John Kagie trakteerde de aanwezigen op het eerste drankje. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 13 december!

StotterCafé Rotterdam 6 september 2018

Op de avond van 6 september was er weer een succesvolle editie. Er is gestart met twee energizer om elkaar wat beter te leren kennen. Van de groep werd gevraagd zich in een rij op te stellen naar ieders geboortemaand. Toen dit op juistheid gecontroleerd was mochten we ons opstellen in groepjes naar onze favoriete ijssmaak. Beide energizers waren leuk om te doen en moedigde de deelnemeners aan elkaar al wat beter te leren kennen door deze wat ongewone gespreksonderwerpen.

Voor het 2e deel van de avond had Pieter Groen een presentatie voorbereid over het 5x G schema. Dit schema gaat ervan uit dat de combinatie van een te gebeuren gebeurtenis, het geheugen aan een reeds gebeurde en vergelijkbare gebeurtenis en je gedachten daarover je gevoel en gedrag bepalen. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat je het gevoel vaak niet kan veranderen maar dat je wel degelijk controle hebt over je gedrag. De aan stotteren gerelateerde boodschap hierbij is dat je je niet moet laten stoppen door stotteren!

De groep deze avond was redelijk klein met 10 man, maar het was zeker een geslaagde avond met het gebruikelijke drankje na afloop!

StotterCafé Rotterdam 7 juni 2018

Op de avond van donderdag 7 juni 2018 was er weer een succesvolle editie. Pieter Groen startte de avond met een ontspanningsoefening om ons na een drukke dag op het werk tot rust te laten komen. Positieve reacties vanuit het publiek op de uitvoer ervan! Deze avond had als thema : ‘Hoe maak jij je stotteren bespreekbaar?’ ,  ‘Wat voor stotteraar ben jij?’ en ‘Welke ervaringen heb je?’ Op deze avond wilde Kim Dorchain graag een presentatie houden over het thema. 

Na Kim haar presentatie en een vragenrondje was het de beurt om Tom Wittebrood om iets over zijn stotteren te vertellen. Dit deed hij door middel van twee filmpjes die hij heeft opgenomen voor het StotterFonds. Deze filmpjes zullen worden verwerkt  in een compilatie die door het StotterFonds zal vertoond op Wereldstotterdag 2018. In zijn video’s vertelt Tom openhartig over zijn stotteren, hoe het zijn leven beïnvloedt en zijn pogingen om het stotteren een minder grote rol in zijn leven te laten spelen. Graag bedanken Kim en Tom voor het delen van hun verhalen!